Pil nedPil ned

Bakomsmitt fellesbeite

På sommerbeitet på Bakomsmitt nyter kyrne hvert øyeblikk, og sover bare en time i døgnet.

bakomsmitt_d_kartong
bakomsmitt_c_kartong

Hver vår slipper TINE-bøndene i Bakomsmitt fellesbeite i Hattfjelldal til sammen seksti kyr på beite, der de nyter fire måneder ute i lange, lyse sommernetter. Mens bøndene dyrker næringsrikt gress til vinterfôr hjemme, byr kulturlandskapet på Bakomsmitt på en grønn og frodig sommermeny som kyrne elsker. 

Melkekyr på sommerbeite i utmarka er en over tusen år gammel tradisjon i Norge.

Her finner du oss