Pil nedPil ned

Øya videregående skole ønsker velkommen til åpen gård.

Øya videregående skole er en videregående skole med 200 elever, og tilbyr undervisning innenfor utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, naturbruk og studiespesialisering.

 

Vi har også en ungdomskole, og fra høsten 2018 har den plass til 75 elever fordelt på 3 klasser (8-10.trinn), i nybygde lokaler.

Gårdsanlegget er en viktig læringsarena for elevene, der de får jobbe praktisk med ulike dyr, maskiner, på jorda og i skogen.

Skolen ligger på tettstedet Kvål i Melhus Kommune, langs E6, cirka 25 kilometer sør for Trondheim sentrum. 

Skolen har moderne storfefjøs (ferdig år 2014) med Delaval melkerobot, og 40 kyr, kviger, kalver og okser.

Vi har sauefjøs med 100 vinterfôra sau (norsk kvit sau og grå trøndersau).

Skolen har ny ridehall med 20X60 meter bane, og stall med plass til 25 hester.

Vi har også dyrepleie-linje med mottak av katter, og vi har 3 eksotiske emu’er fra Australia.

Skolen driver 500 daa jord der vi dyrker gras, samt at vi eier noe skog og utmark.

 

Trykk her for mer informasjon om tilbudet på Øya videregående skole

 

 

 

Adresse

Øya Videregående Skole, Kvålsvegen 133
7228 Kvål

Parkering

På parkeringsplassen til venstre for innkjøringen fra E6. På åpne arrangement vil det som regel være skiltet parkering.

Åpningstid

Arrangement 2018: *Lørdag 14.april 2018: Øya-dagen. Åpent arrangement for alle aldersgrupper, kl 15-20. Masse aktiviteter både ute og inne: konkurranser, friluftsliv, verksted og maskiner, snekkerbod, åpent i stall og fjøs. Salg av mat. Basar og underholdning i drivhuset fra kl 18. Familievennlig arrangement. Samling for nye søkere til skolen, fra kl 1430. *Lørdag 22.sept 2018: Åpen gård arrangement, kl 10-15, salgsutstillinger, maskinutstilling, demonstrasjon ved Gauldal brann og redning, diverse historisk skogsutstyr, demonstrasjon av flisfyring, salg av mat, osv. Arrangeres i samarbeid mellom: Melhusbanken, Øya vgs, lokale Bondelag, Skogeierlag, Horg og Flå Bygdeungdomslag. *Mandag 3- torsdag 6.desember: Åpen julegård kl 9-15: arrangement for skoler og barnehager. Påmelding. *Torsdag 6.desember: Åpen julegård kl 16-20: juleaktiviteter, sang og musikk, salg av mat.

Tilbud på gården

Når det er åpen gård er det mulig å få besøke fjøs med kalver, ku, okse, sauer (og lam), stallen med hester, og smådyrbygget med kaniner, rotter, mus, degus, hamstere, chincilla, akvaim, diverse tropefugler, osv. Det vil også være andre aktiviteter.

Pris

På åpne dager vil det være inngangspenger, men også utdeling av gratis TINE-effekter til barn.