Pil nedPil ned

Solbråsetra ønsker velkommen til åpen gård.

Besøk Solbråsetra – setra i Gudbrandsdalen hvor Anne Hov oppfant brunosten!

Solbråsetra 1
Solbråsetra 2

Brunostens historie
Solbråsetra ligger  i Sør-Fron i Gudbrandsdalen. Historien om brunosten startet her en sommerdag i 1863. Anne Hov hadde nettopp konfirmert seg og hadde for alvor tatt over som budeie på den vakre setergrenda Solbråsetra. Her gikk dagene til kinning av smør og ysting.

Bøllete geiter
Faren til Anne likte ikke geiter som han mente bare gjorde ugagn, så Anne hadde bare kumelk å stelle med. Hun syntes det var leit at hun ikke kunne  ha like fin ost som gårdene rundt, og Anne tenkte nok ikke på annet enn å få en bedre matost. Hun nevnte dette for faren sin spurte ham om hun ikke kunne få lov til å lage en riktig god ost. Hun hadde tenkt på å ha fløte i mysa. Det trodde hun skulle bli bedre greier. Faren ga henne lov til det , og slik ble den første brunosten til.

Idyllisk plassering
Solbråsetra ligger godt til rette for jordbruk og fedrift. Bygdene her har god jord, og har fra gammel tid vært ansett for å være de mest fruktbare i Gudbrandsdalen. Seter og seterbruk har opphavet fra langt tilbake i vårt land, og Gudbrandsdalen er fremdeles et av landets beste seterdistrikter.

Besøk gården i sommer
Setertradisjonene lever i dag videre på Solbråsetra, og her kan besøkende oppleve historien på nært hold. I dag er det setermuseum på Solbråsetra, og i sommer er det mulig å besøke gården. 

Mer informasjon om finner du på  Solbråsetra sin Facebook-side 

Adresse

Gålå, Valsseter
Sør-Fron

Åpningstid

26. juli til 12.august Onsdag, fredag og lørdag 12.00 -15.30

Tilbud på gården

Det er salg av nystekte vafler, kaffe og saft.