Ostens Dag 27. oktober 2017

Personlig invitasjon til TINEs arrangement på Hotel Continental.