Ostens Dag 26. oktober 2017

Personlig invitasjon til TINEs arrangement på Hotel Continental.