Informasjon til alle ansatte i produksjon og logistikk

Vi skriver 2022 og vi skriver februar. To og et halvt år inne i strategiperioden vår og vi er klare for neste steg, som vi snakket om i november, nemlig å lage en optimal struktur i organisasjonene våre og legge til rette for best mulig samhandling og utnyttelse av de gode ressursene vi har. Målene våre er de samme – nå forbedrer vi verktøyene for å innfri på dem.

Evolusjon, ikke revolusjon

Det vi nå skal igjennom er en evolusjon, ikke revolusjon. Ikke fordi det som har vært ikke fungerer, men fordi det faktisk har fungert, kan vi nå bygge videre. Det er på tide å ta neste steg for å lykkes med målene våre.

Fire store endringer

I løpet av de neste månedene vil TINE:

  • Samle de kommersielle områdene; partner, salg dagligvare og marked, til én enhet, under ledelse av Ann-Beth Freuchen.
  • Samle logistikk og produksjon i ett forretningsområde, under ledelse av Christian Granlund.
  • TINE internasjonal og datterselskapene i og utenfor landegrensene samles i ett forretningsområde, under ledelse av Rick Lawrence.
  • Fagområdene knyttet til virksomhetsstyring samles i en ny avdeling «Styring, risiko og etterlevelse», under ledelse av Aniela Gjøs.

Handler om mer enn å slå sammen avdelinger

Gjennom flere år har grunnlaget blitt lagt – på hver sine felt, for å møte fremtiden. Både ledere og ansatte har levert på bestilling og en solid grunnmur er lagt. De kommersielle områdene jobber tettere sammen, drar på synergier fra hverandre, vi har profesjonalisert samarbeidet med kundene i alle kanaler, hentet nye og viktige avtaler og lagt felles vekstplattformer.

Både logistikk og produksjon har optimalisert solid innenfor sine områder, løftet arbeidet rundt HMS, sørget for en meget høy leveringsgrad, holder et høyt kvalitetsnivå og har etablert produksjonssystem.  Forbedringsarbeid i både produksjon og logistikk er blant de viktigste bidragsyterne til at vi har klart å realisere snart én milliard i effektiviseringsgevinst. 

Den kommersielle satsingen forsterkes

Som et hvert profesjonelt og ambisiøst merkevareselskap, må forbruker lede an. Lykkes vi med dette blir vi også viktigere og mer interessante for kundene våre. Treffer vi ikke på forbrukers behov, så har vi heller ikke grunnlag for en positiv utvikling i produksjon og logistikk. Å se hele forsyningskjeden under ett er en naturlig oppfølging av den forsterka kommersielle satsingen.

Ny forsyningsorganisasjon 

En ny og samlet forsyningsorganisasjon, er et naturlig neste steg på veien for å nå de høye ambisjonene vi har for TINE som selskap og en forsyningskjede i verdensklasse. Det betyr at produksjon og logistikk slås sammen til en felles forsyningsorganisasjon, ledet av Christian Granlund.

Framdriftsplan

Prosjektet starter nå i februar med å bygge innsikt, blant annet ved intervjuer. I februar og mars vil det bli jobbet med å skissere prinsipper for en ny organisasjon og hva en ny organisasjon må levere. Målet er at den nye organisasjonen skal være oppe å gå før sommeren.

Tillitsvalgte vil naturligvis være tett involvert i styrings- og referansegrupper for denne prosessen, så vel som en bred forankring fra hele organisasjonen.

Ansvar og ledelse i en overgangsperiode:

  • Aniela vil fortsatt ha ansvaret for logistikk fram til 14. mars.
  • Fra 14. mars overtar Christian Granlund ansvaret for logistikk fra Aniela Gjøs.
  • Christian vil da lede begge ledergruppene, både produksjon og logistikk.
  • 1. april starter Aniela i ny jobb som direktør for den nye avdelingen «Styring, risiko og etterlevelse». 

God kommunikasjon for å skape trygghet

Jeg har full forståelse for at mange nå vil kjenne på en usikker framtid, særlig dere ledere og dere som jobber i stab- og støttefunksjoner. Slike prosesser kan være krevende, men samtidig kan det også gi nye og spennende muligheter. Jeg vil gjøre det jeg kan for å skape så stor trygghet som er mulig. Åpenhet og god informasjon vil bli viktig og så er det viktig at slike prosesser går så fort som mulig. 

Til slutt vil jeg si: Dette er så langt vi har kommet, informasjonen vi har. Det vil bli løpende oppdateringer på dette prosjektet i de kommende ukene og månedene. I mellomtiden er det utrolig viktig at vi ikke mister synet av ballen som er våre daglige oppgaver og planer. Det beste for hver enkelt av oss, det beste for TINE, i en slik endringsprosess er å sikre gjennomføringen av oppgavene og prosjektene våre gjennom hele prosessen. Dette er ikke tiden for at ting faller mellom to stoler eller at stafettpinner ikke blir overlevert. 

Jeg vet jeg forventer mye av dere nå, men jeg vet også at dere kan levere på det. Det har dere bevist gjennom stadige endringer i løpet av pandemien hvor vi har vist oss fra vår beste side. Vi kan dette, la oss bevise det igjen samtidig som prosjektene nå skal sørge for at vi blir en langsiktig og spennende organisasjon å jobbe i, å utvikle seg i. En arbeidsplass som inspirerer og tar vare på deg og hvor du virkelig kan ta del i noe som er større enn oss selv – samfunnsoppdraget – sammen skaper vi et levende Norge. 

 

Hilsen Gunnar Hovland
Konsernsjef