Informasjon til alle ansatte i kommersiell enhet

Vi skriver 2022 og vi skriver februar. To og et halvt år inne i strategiperioden vår og vi er klare for neste steg, som vi snakket om i november, nemlig å lage en optimal struktur i organisasjonene våre og legge til rette for best mulig samhandling og utnyttelse av de gode ressursene vi har. Målene våre er de samme – nå forbedrer vi verktøyene for å innfri på dem.

Evolusjon, ikke revolusjon

Det vi nå skal igjennom er en evolusjon, ikke revolusjon. Ikke fordi det som har vært ikke fungerer, men fordi det faktisk har fungert, kan vi nå bygge videre. Det er på tide å ta neste steg for å lykkes med målene våre.

Fire store endringer

I løpet av de neste månedene vil TINE:

  • Samle de kommersielle områdene; partner, salg dagligvare og marked, til én enhet, under ledelse av Ann-Beth Freuchen.
  • Samle logistikk og produksjon i ett forretningsområde, under ledelse av Christian Granlund.
  • TINE internasjonal og datterselskapene i og utenfor landegrensene samles i ett forretningsområde, under ledelse av Rick Lawrence.
  • Fagområdene knyttet til virksomhetsstyring samles i en ny avdeling «Styring, risiko og etterlevelse», under ledelse av Aniela Gjøs.

Handler om mer enn å slå sammen avdelinger

Gjennom flere år har grunnlaget blitt lagt – på hver sine felt, for å møte fremtiden. Både ledere og ansatte har levert på bestilling og en solid grunnmur er lagt. De kommersielle områdene jobber tettere sammen, drar på synergier fra hverandre, vi har profesjonalisert samarbeidet med kundene i alle kanaler, hentet nye og viktige avtaler og lagt felles vekstplattformer. Både logistikk og produksjon har optimalisert solid innenfor sine områder, løftet arbeidet rundt HMS, sørget for en meget høy leveringsgrad, holder et høyt kvalitetsnivå og har etablert produksjonssystem.  Forbedringsarbeid i både produksjon og logistikk er blant de viktigste bidragsyterne til at vi har klart å realisere snart én milliard i effektiviseringsgevinst. 

Den kommersielle satsingen forsterkes i hele verdikjeden

Som et hvert profesjonelt og ambisiøst merkevareselskap, må forbruker lede an. Lykkes vi med dette blir vi også viktigere og mer interessante for kundene våre. Treffer vi ikke på forbrukers behov, så har vi heller ikke grunnlag for en positiv utvikling i produksjon og logistikk. Å se hele forsyningskjeden under ett er en naturlig oppfølging av den forsterkede kommersielle satsingen. Derfor samles logistikk og produksjon i én forsyningsorganisasjon, er et naturlig neste steg på veien for å nå de høye ambisjonene vi har for TINE som selskap og en forsyningskjede i verdensklasse.

Samtidig skal vi bli en enda bedre og tydeligere eier ovenfor datterselskapene våre. Derfor får Rick Lawrence et dedikert ansvar for våre datterselskaper i og utenfor landegrensene. Dette ansvaret vil ligge som en del av konsernledelsen. TINE internasjonal, som tidligere har vært en del av Marked, vil i sin helhet ligge under dette nyopprettede konsernområde.

TINES nye kommersielle enhet

Vi har kommet til februar og de kommersielle områdene i TINE; salg dagligvare & kbs, partner og marked, samles nå til én kommersiell enhet. Fundamentet for å bli en kommersiell merkevareleverandør i verdensklasse har dere allerede lagt, og nå tar vi fatt på den spennende veien videre.

Framdriftsplan

I januar har en gruppe med representanter fra alle de forskjellige områdene kartlagt dagens situasjon og samlet innsikt. De har sett på hvordan enhetene arbeider i dag, og hvilke likheter og unikheter som finnes. Situasjonsbeskrivelsen av nåsituasjonen har blitt overlevert til Ann-Beth Freuchen i dag.

Nå skal vi utforme og bemanne en ny kommersiell organisasjon. Prosjektet har fått navnet Falcon.  Ann-Beth skal nå sette en prosjektgruppe som skal jobbe videre med fremtidig organisering. I februar vil denne prosjektgruppa jobbe med å skissere prinsipper for en ny organisasjon og hva en ny organisasjon må levere. Prosjektgruppa skal jobbe mot å presentere ny organisasjon i et allmøte i midten av mars. 

Den nye organisasjonen vil besettes i flere trinn. Vi starter på L3-nivå, før vi følger etter med L4. Vi håper at den nye organisasjonen skal være oppe å gå før sommeren.

Tillitsvalgte vil naturligvis være tett involvert i styrings- og referansegrupper for denne prosessen.

Jeg ønsker samtidig å trekke frem Coops beslutning i høst om å redusere selgeroppfølging i deres butikker, som jeg vet mange lurer på. I etterkant har de gradvis justert omfanget av dette, uten at vi med sikkerhet vet hvordan fremtidsbildet vil se ut. Vi må se helhetlig på det nye kommersielle området, og vil ta med oss disse endringene inn i arbeidet med en ny kommersiell organisasjon.  

God kommunikasjon for å skape trygghet

Jeg har full forståelse for at mange nå vil kjenne på spenning og usikkerhet rundt egen arbeidsplass. Slike prosesser er krevende, men samtidig kan det også gi nye og spennende muligheter. Jeg vil gjøre det jeg kan for å skape så stor trygghet som er mulig. Åpenhet og god informasjon vil bli viktig, det samme er at slike prosesser går så fort som mulig. 

Allerede nå vil jeg kalle dere inn til et digitalt møte i dag kl. 15, sammen med både meg og Ann-Beth. Her vil vi ta dere gjennom det vi vet skal skje i tiden som kommer. Ikke minst vil dere alle få anledning til å “møte” Ann-Beth for første gang. Vi vil også å ha en sesjon med spørsmål og svar rundt både prosessen og planene for det kommersielle arbeidet framover. Vi har gjort denne øvelsen før og da er reglene ganske enkle: Dere kan sende spørsmål til Ingrid Wilberg Arnesen, gjerne i forkant av møtet, eller underveis også videreformidles alle spørsmål uten avsender. Det er høyt under taket, så still de spørsmålene og adresser de bekymringene du måtte ha.

Til slutt vil jeg si: Det vil bli løpende oppdateringer på dette prosjektet i de kommende ukene og månedene. I mellomtiden er det utrolig viktig at vi ikke mister synet av ballen som er våre daglige oppgaver og planer. Det beste for hver enkelt av oss, det beste for TINE, i en slik endringsprosess er å sikre gjennomføringen av oppgavene og prosjektene våre gjennom hele prosessen. Dette er ikke tiden for at ting faller mellom to stoler eller at stafettpinner ikke blir overlevert. 

Jeg vet jeg forventer mye av dere nå, men jeg vet også at dere kan levere på det. Det har dere bevist gjennom stadige endringer i løpet av pandemien hvor vi har vist oss fra vår beste side. Vi kan dette, la oss bevise det igjen samtidig som prosjektene nå skal sørge for at vi blir en langsiktig og spennende organisasjon å jobbe i, å utvikle seg i. En arbeidsplass som inspirerer og tar vare på deg og hvor du virkelig kan ta del i noe som er større enn oss selv – samfunnsoppdraget – sammen skaper vi et levende Norge. 

Informasjonen dere har fått i dag vil resten av organisasjonen få i morgen og forblir mellom oss frem til det.

 

Hilsen Gunnar Hovland
Konsernsjef