BARK-kampanje: mestring

Med moro og mestring i sekken

Gjennom BARK får barn ha det moro sammen ute i det fri, samtidig som de får positive mestringsopplevelser, lærer førstehjelp og lærer mer om seg selv sammen med nye og gamle venner. Og nå kan du bli med som frivillig i BARK!

Som frivillig i BARK bidrar du til å:

 • Sikre at barn og unge har like muligheter til deltakelse, uavhengig av sosial bakgrunn
 • Trygge barns oppvekstvilkår gjennom tett voksenkontakt
 • Styrke barns evne til å ta gode valg i egen hverdag
 • Øke fysisk aktivitet
 • Gi barn positive mestringsopplevelser
 • Tilrettelegge for samspill og gode vennskap mellom barn
 • Gi kunnskap om medmenneskelighet i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • Legge til rette for at barna selv får være med å bestemme innhold i aktiviteten
 • Lære barn aktiv bruk av førstehjelp
 • Lære barn aktiv bruk av eget nærområde
 • Sikre gratis utlån av utstyr

Aktivitetstilbudet avhenger av hvor i lander du bor, og barna som deltar er selv med å påvirke aktivitetstilbudet. Dette gir rom for å styrke barnas sosiale kompetanse og trygghet i samspill med jevnaldrende. I tillegg er det helt gratis å være medlem i BARK.

BARK trenger frivillige. Er dette noe for deg? Legg igjen din kontaktinformasjon så tar Røde Kors kontakt med deg!

Må fylles ut.
Må fylles ut.
Må fylles ut.
Må fylles ut med en gyldig e-post.

Krav til frivillige

 • ha fylt 18 år
 • levere avgrenset politiattest
 • gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring
 • undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring