Geit ute

Norsk geitemelk - kvalitet i verdensklasse

Vi kan antakelig med rette si at Norge har verdens beste helsetilstand på geit.

Geita er et sosialt dyr og har levd sammen med mennesket i bortimot ti tusen år. Noen hevder at geita fantes som husdyr allerede i steinalderen. Geiteholdet i Norge har endret seg betydelig de siste 50 år. I dag er det færre bønder som har geiter, men de som er igjen, har flere geiter enn tidligere. Totalt blir det produsert ca. 20 millioner liter geitemelk i året. I overkant av 400 bønder leverer geitemelk til TINE, flest i Troms, men også Vestlandet
og dalførene på Østlandet bidrar.

Smaken har endret seg

Mange tenker nok fortsatt at geitemelk smaker litt stramt, beskt og harskt. Men smaken i geitemelka har endret seg betydelig de siste årene. De fleste vil i dag betrakte produktene med geitemelk som milde og gode på smak. Det folk flest har kalt ”geitesmak” er egentlig er en kvalitetsfeil som skyldes en fettspalting som gir en besk og harsk smak. Det har vært en stor framgang på kvaliteten av geitemelka de seneste årene, og i dag har vi et råstoff som gir gode muligheter til å produsere stabil kvalitet hele året. Kvalitetsframgangen skyldes først og fremst avl, optimal fôring og god helsetilstand. Vi kan antakelig med rette si at vi har verdens beste helsetilstand på
geit.

Spennende produktutvikling

Tradisjonelt har det meste av geitemelka blitt brukt til brunost, men det er økende aktivitet og interesse for å bruke geitemelka i andre produkter. Det foregår nå produktutvikling av en nye geitemelksbaserte produkter.
Geitemelk testes også ut i en del andre spennende produkter. Geitesmør er produsert i en begrenset
mengde, så det har du kanskje hatt mulighet til å smake på?

Geitemelk inneholder 3,6 g fett, 3 g protein og 4,3 g karbohydrater per 100 g. Dette tilsvarer omtrent næringsinnholdet i helmelk fra ku. (3,5% fett)