Hvit geitost ostefat

Kan allergikere drikke geitemelk?

Geitemelk og kumelk har relativt lik sammensetning. Proteinene er veldig like, så den som er allergisk mot kumelk anbefales ikke å prøve geitemelk på egenhånd.

Fettet i melk fra geit har en høyere andel mellomlange fettsyrer (såkalt MCT-fett) enn kumelk. MCT-fett tas raskt opp i kroppen,og kan i tillegg stimulere opptaket av andre fettsyrer.

Lett fordøyelig protein

Det hevdes at proteinene i geitemelk er lettere fordøyelig enn kumelksproteinene. Dette kan teoretisk stemme med at geitemelk ofte inneholder mindre av et bestemt protein, såkalt alfa s1-kasein. Men innholdet av alfa s1-kasein i melken varierer mellom geiteraser, og man kan derfor ikke trekke en generell konklusjon om at geitemelk er lettere fordøyelig enn kumelk.

Mye likt i geitemelk og kumelk

Både geitemelk og kumelk inneholder et tyvetalls ulike proteiner. Ettersom både type og mengde kan variere, vil man kunne reagere allergisk på protein som finnes i kumelk men ikke i melk fra geit. Eller omvendt! Det forvirrende er at proteintypene også kan variere mellom raser. Stor likhet mellom de ulike proteinene i kumelk og geitemelk gjør også at det kan forekomme kryssreaksjoner.

Ikke drikk geitemelk ved kumelksallergi

De fleste som reagerer allergisk på kumelksprotein, vil også reagere på proteiner fra geitemelk.
Homologien mellom melkeproteiner fra ku og geit er på 88%. Homologi betyr gjennomsnittsverdier
av alle proteinene. Det betyr at melk fra ku og geit ligner svært mye på hverandre. Til tross for dette viser flere studier at ca 25 % av kumelksallergikere kan tåle geitemelk. Vi anbefaler ikke at barn med kumelksallergi forsøker geitemelk hjemme. Les mer om geitemelk ved allergi på melk.no sine sider

Geit er i vinden

Det finnes altså personer som ikke reagerer når de drikker geitemelk til tross for melkeallergi. I slike tilfeller åpner
jo dette opp for bruk av geitemelksbaserte oster, og geitemelk som drikke. Det kan virke som om mange har fått øynene opp for produkter laget av geitemelk, og det vil trolig komme mer spennende på markedet i årene framover.