To mennesker går inne på meieri - store lagringstanker på hver side, foto: Paal Audestad kilde:

Meierifaglige utdanningsprogrammer

Meierifaglige utdanningsprogrammer tilbys ansatte i TINE for å gi et etterutdanningstilbud på utdanningsnivået mellom fagbrev og høyskole/universitet.

Kurs Målgruppe Hensikt og mål Metode og frekvens
Fagskole-utdanning

Ansatte på meierianlegg, med matfaglig eller tekniskfaglig fagbrev, eller med lang  arbeidserfaring.

 

Gi et faglig  etterutdanningstilbud på utdanningsnivået mellom fagbrev og høyskole.

 

2-årig nettbasert deltidsstudium.  Årlig opptak

Spesialkurs i regi av Universitetet på ÅS (NMBU)
- Ferskmelk kvalitet
- Kvalitet og    hygiene

Ansatte i Forskning og utvikling (FOU), TINE Rådgivning og medlem (TRM) og innen meieridrift, med utdanning minimum på høyskolenivå, evt med lang relevant arbeidserfaring, men uten dokumentert formell utdanning.

 

Styrke  fagkompetanse  på universitetsnivå innenfor  områder der TINE har kritisk behov for spisskompetanse.

 

Nett- og samlingsbasert studium over 1-2 semester

Erfaringsbasert Master grad

Ansatte i FOU, TRM og innen meieridrift, med utdanning minimum på høyskolenivå

 

Styrke  fagkompetanse  på universitetsnivå innenfor  områder der TINE har kritisk behov for spisskompetanse.

 

Kurs og oppgavearbeid tilsvarende 90 stp.