FellesJuice blir Sunniva Drikker

Sunniva Drikker AS er det nye navnet på TINEs datterselskap FellesJuice AS. Bakgrunnen for navneendringen er et ønske om å styrke Sunniva som mormerke for selskapets portefølje av fruktbaserte drikker.

LIMO Rosa Grapefrukt og Sunniva Premium Pærejuice med sesongens bringebær fra Vik i Sogn

LIMO Rosa Grapefrukt og Sunniva Premium Pærejuice med sesongens bringebær fra Vik i Sogn

Med klar målsetting om videre vekst for produkter både hjemme og «on-the-go» samt TINEs ønske om å rendyrke TINE-merket som avsender på melkebaserte produkter, har konsernet behov for en sterk avsenderidentitet på ikke-melkebaserte drikker.

– Sunniva Drikker AS skal ta denne posisjonen, sier styreleder Hege Holter Brekke. – En tydelig visuell selskapsprofil, knyttet opp mot en sterk merkevare som Sunniva, vil gi positive verdioverføringer både til merkevaren og selskapet.

Navneendringen er gjeldende fra 14. juni. 

Logo Sunniva Drikker