Mer enn lavkarbo bak smørknapphet

Mange medier har den siste tiden gjort en direkte kobling mellom mangel på smør i butikkhyllene og såkalte lavkarbodietter. Situasjonen kan imidlertid ikke tilskrives lavkarbobølgen alene. Knappheten skyldes både økt etterspørsel og en noe lavere produksjon. Situasjonen varierer noe mellom landsdelene.

Smør

TINE har for tiden en viss knapphet av melkefett til bruk i matlagingsprodukter som smør, rømme og crème fraîche. Det har ført til at noen butikker den siste tiden har vært tomme for disse produktene.

Økt etterspørsel etter matlagingsprodukter

Økt forbruk av smør og fløte, særlig kremfløte og rømme/crème fraîche, har vært en tiltakende trend de siste årene. Det har også vært en vridning fra forbruk av margarin mot ekte smør.

Årsakssammenhengen er nok sammensatt, men sannsynligvis står først og fremst tre drivere bak utviklingen:
- En økende interesse for matlaging fra bunnen av, blant annet inspirert av stor medieoppmerksomhet omkring matlaging for eksempel gjennom de mange kokkeprogrammene på TV.
- En økende interesse for at maten vi spiser skal være så naturlig og lite bearbeidet som mulig.
- Trenden med lavkarbodietter har grepet om seg også i Norge.

Lavere melkeinngang

Siden melkeproduksjonen varierer naturlig gjennom året, med lavest melkeinngang i august og september hvert år, kan TINE i perioder oppleve mangel på råstoff til produksjon som krever høyt fettinnhold.

Sammenliknet med i fjor, har også norske kuer levert noe mindre melk, noe som har forsterket denne effekten. Hittil i år har norske kuer produsert 20 millioner liter mindre enn på samme tid i fjor. En av hovedforklaringene til dette, er at fôrkvaliteten er blitt noe forringet som et resultat av perioder med særlig mye nedbør.

Mot normalisering

TINE er trygg på at situasjonen vil normalisere seg framover, og at norske forbrukerne skal ha god tilgang på matlagingsprodukter slik at blant annet julebaksten kan gå som planlagt.