Forskning, foto: Foto: Bo Mathisen kilde:

Vår tradisjon er å fornye oss

Innovasjon, forskning og utvikling er hovedsatsingsområder i TINE. For å sikre langsiktig konkurransekraft, jobber TINE hele tiden systematisk med nyskaping av produkter og med videreutvikling av produksjon, organisasjon og tjenester.

Arbeidet er en viktig forutsetning for vekst og effektiv og ansvarlig produksjon. Kunnskap og innsikt skal gi løsninger som driver selskapet videre framover.

Produktutviklingen brøyter spor

I TINEs produktportefølje finnes det i dag mer enn 500 produkter, og hvert år lanserer TINE mellom 50 og 80 nye varelinjer. Nærhet til den norske forbrukeren og grundig innsikt i motiv, behov og vaner, er TINEs viktigste fortrinn i rollen som ledende merkevarebygger og kategoriutvikler.

Produktutvikling gir kanskje de mest synlige innovasjonsgevinstene, men innovasjon i TINE er mer enn nye produkter. Også i industridelen legges det ned et betydelig arbeid. For eksempel legger TINE til rette for at myse kan foredles videre til nye næringsmiddelprodukter som er attraktive på verdensmarkedet. Dette gjør at deler av mysen som tidligere ble brukt til dyrefôr, kan utnyttes til menneskemat. Dette er både god økonomi for TINE og god ressursutnyttelse for samfunnet. Organisasjon og HR er andre områder hvor nytenking er viktig for TINE.

TINE fokuserer også skarpt på å utvikle og implementere ny teknologi som øker utnyttelsen av melk. TINE jobber langs hele verdikjeden med nyskaping, verdiutvikling og kvalitetssikring. TINE vil, i stadig større grad, ta i bruk forskning for å heve innovasjonsgraden ytterligere og gi forbruker mulighet til å velge et riktig og sunt kosthold.

Siden 2008 har TINE arbeidet med å implementere et innovasjonsklima i hele verdikjeden. Dette skal øke bevisstheten om at det er mennesket, og ikke bedriften, som innoverer.

Styrke i samarbeid

TINE har et stort forsknings- og utviklingsmiljø, med omkring 20 ansatte med doktorgrader. TINE FoU Senter er lokalisert på to steder: I tilknytning til TINEs meieri på Kalbakken i Oslo og i Måltidets Hus (MH) i Stavanger. MH er en del av Innovasjonsparken i Stavanger. Det er et forsknings- og innovasjonssenter med til sammen ca 120 årsverk relatert til mat på tvers av bransjer. Miljøet har fått status som «Norwegian Center of Expertise» innenfor såkalt industriell gastronomi.

TINEs kompetanse gjør selskapet til en sentral samarbeidspartner for andre forskningsmiljøer i Norge. TINE deltar i mer enn 30 forskningsprosjekter med eksterne partnere. TINE samarbeider også med blant andre Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås, Nofima, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Akershus med prosjekter i hele verdikjeden.

.