TINEs inntjening styrkes av god drift

Kostnadsreduksjoner, restrukturering av iskremaktiviteten og god respons på markedsaktiviteter styrket driftsresultatet i TINE Gruppa i 2010. Driftsresultatet i 2010 ble 1189 millioner kroner, en forbedring på 278 millioner kroner fra 2009. Omsetningen i 2010 ble 18,9 milliarder kroner, en økning på 0,8 prosent sammenliknet med 2009.

melk i glass

Omsetningen i fjerde kvartal ble 4834 millioner kroner, en reduksjon på 2,6 prosent sammenlignet med samme periode i 2009. Driftsresultatet i fjerde kvartal ble -17 millioner kroner. Det negative driftsresultatet skyldes i hovedsak høye vedlikeholds- og markedsføringskostnader i kvartalet og, nedskrivning av driftsmidler knyttet til marine oljer og reversering av 65 millioner kroner som tidligere i år var inntektsført i forbindelse med endringen av reglene for avtalefestet pensjon (AFP).

Les hele børsmeldingen her (pdf).