God drift styrker TINEs inntjening

Kostnadsreduksjoner og god respons på markedsaktiviteter styrket driftsresultatet i TINE Gruppa i tredje kvartal. Driftsresultatet ble i 3. kvartal på 464 millioner kroner, noe som var en forbedring på 109 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2009.

3 kv 2010

Omsetningen i tredje kvartal ble 4833 millioner kroner, en økning på 1,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2009.

Hittil i år ble omsetningen på 14,2 milliarder kroner, en økning på 0,6 prosent sammenliknet med samme periode i 2009. Driftsresultatet for årets første ni måneder ble 1206 millioner kroner. Dette inkluderte positive engangseffekter knyttet til avtalefestet pensjon (AFP) på 143 millioner kroner. Korrigert for disse ble driftsresultatet 1062 millioner kroner, og driftsmarginen 7,7 prosent.

Les hele børsmeldingen her (pdf).

.