treningsøkter

Keeperøkt: 6-12 år

Norges Fotballforbund ønsker sammen med TINE å styrke arbeidet og øke rekruttering til keeperjobben. Målet er at alle TINE Fotballskoler skal gi keeperen litt mer oppmerksomhet. Stikkord er mye aktivitet, lek, samarbeid og konkurranse. Aktivitetene må tilpasses mestringsnivå (Breddeformelen). Treningsøkt 1 har varighet på ca. 1 time og 15 min.

Treningsøkt 6-8 år

Tema: Lagkameraten. Økta har en total tidsramme på 3 timer, dette er bare anbefalinger og må tilpasses fotballskolens planer. Videre er det viktig at det legges inn pauser og at øvelsene tilpasses spillernes evne til å mestre samt motivasjon (Breddeformelen). For mer eksempler se www.treningsøkta.no.

Treningsøkt 9-10 år

Tema: Lagkameraten. Økta har en total tidsramme på 3 timer, dette er veiledende og må tilpasses fotballskolens planer. Videre er det viktig at det legges inn pauser, og at øvelsene tilpasses spillernes evne til å mestre samt motivasjon (Breddeformelen). For mer eksempler se www.treningsøkta.no.

Treningsøkt 11-12 år

Tema: Føring - Dribling. Dette er eksempel på en treningsøkt på ca 3 timer, dette er kun anbefalinger og må tilpasses fotballskolens planer. Det er viktig det legges inn pauser og at øvelsene tilpasses spillernes mestringsnivå (breddeformelen). For mer eksempler se www.treningsøkta.no.