Slik kjøper TINE varer og tjenester

TINE Innkjøp sitt hovedansvar er å inngå avtaler for de behov TINE har for ingredienser, emballasje, teknisk, konsulenter m.m. På enkelte områder, hvor vi handler på spotmarkedet, inngår vi bindende avtaler for leveranser.

TINE-melkebil på Atlanterhavsveien Foto: Emil Lundgren, foto: Foto: Emil Lundgren kilde:

TINE Innkjøp inngår også rammeavtaler på teknisk utstyr. På rammeavtaler så er prinsippet at det alltid inngås avtale med to leverandører.

Ansvarlig innkjøp
TINE SA stiller krav til alle leverandører vedrørende etiske retningslinjer, og dette er forankret i våre standard betingelser. I tillegg sjekkes leverandører i risikoområder vedrørende arbeidsforhold, forretningspraksis og miljø.
Hver kategori/varegruppe har en innkjøpsansvarlig.

Hvordan bli leverandør til TINE?

Hvis en ønsker å bli leverandør til TINE SA, så må en registrere selskapsinformasjonen i vårt leverandørregister. Det er viktig at dere har en kontaktperson i TINE, da dette letter den interne behandling. De som skal sende TINE en faktura skal være registrert og godkjent som leverandør. Behandlingstiden for å bli godkjent som leverandør skal være raskt for lokale leverandører, forutsetningen for rask godkjennelse er at en har en kontaktperson.

Oppfølging av leverandører

TINE sine prinsipper om etisk handel og ansvarlig innkjøp innebærer at vi kontinuerlig må søke etter hvilke leverandører som er en risiko. TINE har ulike metoder for utsjekk at leverandører som er definert innenfor en risikosone:
Sedex, et internasjonalt selskap som sjekker det etiske ved leverandørene. Audit på de store hovedleverandørene.

Innkjøpsansvarlige i TINE

 Geir Svarttjønnli

 

Geir Svarttjønnli

E-post: geir.svarttjonnli@tine.no
Telefon: +47 934 15 929

Innkjøpsdirektør

 

 Finn Hansvold

 

Finn Hansvold

E-post: finn.hansvold@tine.no
Telefon: +47 951 26 584

Innkjøpsansvarlig for:

Frukt og bærmasser, cerealier, juicebulktransport, melkeemballasje og ingredienser.

 

 

Arild Borren

E-post: arild.borren@tine.no
Telefon: +47 996 04 218

Innkjøpsansvarlig for:
Emballasje hvitost. Sekker.
Bølgepapp, kartong, etiketter.

  

 

Sindre Møgster-Walthinsen

E-post: sindre.walthinsen@tine.no
Telefon: +47 918 95 224

Innkjøpsansvarlig for:
Beger, lokk, skjeer, oblater, FFS-materialer, Bag in box-poser, tape, lim

 

 

Ola Hoff

E-post: ola.hoff@tine.no
Telefon: +47 900 57 179

Innkjøpsansvarlig for:
Fellesavtaler teknisk materiell, og tekniske innkjøp i regi av AgriKjøp.
Gårdstanker-transporttanker.
Chassis-skappåbygg.
Ulike lastbærere (brett-ostekasser).

  Øivind Hegdal

 

Øivind Hegdal

E-post: oivind.hegdal@tine.no
Telefon: +47 907 86 708

Innkjøpsansvarlig for:
Leieproduksjon, flaskedrikke, ingredienser (konsernavtaler).
Kvotekjøp. Import av ost og smør.
Kjølemøbler for marked/salg/skoler.
Bildekor. Ingredienser.

 

 

Birgitte Johansen

E-post: birgitte.johansen@tine.no
Telefon: +47 473 52 431

Innkjøpsansvarlig for:
Kjøp av byråtjenester. Media. Trykksaker.
Markeds- og salgstjenester.
Profilartikler og profileringsutstyr .

 Torbjørn Kvia

Torbjørn Kvia

E-post: torbjorn.kvia@tine.no
Telefon: +47 916 71 420

Innkjøpsansvarlig for:
Energi (strøm, gass, spillvarme og fjernvarme).

 

 

Christine Håland

E-post: christine.haland@tine.no
Telefon: +47 993 97 348

Innkjøpsansvarlig for:
Kreative tjenester. Profilartikler.

 

 Lars Helgesen


Lars Helgesen

E-post: lars.helgesen@agrikjop.no
Telefon: +47 482 00 560

AgriKjøp. Fellesinnkjøp i landbruket.
Olje og oljeprodukter. Vakthold og alarmer.
Kontormateriell, datautstyr. Aviser og tidsskrifter.
Arbeidsklær. Reise – fly – hotell.
Bygg, VVS og elektromateriell.
Krymp- og strekkfilm. Skadedyr. Avfallshåndtering.

  Bjørn Tho

 

Bjørn Tho

E-post: bjorn.tho@tine.no
Telefon: +47 950 28 801

Innkjøpssjef. Avdelingens nestleder.

Innkjøpsansvarlig for: 
Ingredienser og emballasje. Kakao.
Flaskeprosjekter. Sekker. Bag-in-box.

 Ellen Gimmestad

Ellen Gimmestad

E-post: elles.gimmestad@tine.no
Telefon: +47 415 61 905

Leder for TINE Reisekontor.

 Hårek Skotnes


Hårek Skotnes

E-post: harek.skotnes@tine.no
Telefon: +47 915 45 625

Innkjøpsansvarlig for:
Drikkeemballasje

leif Arne Berge

 

Leif Arne Berge

E-post: leif.arne.berge@tine.no
Telefon: +47 907 57 920

Prosjektansvarlig.
Innkjøpsansvarlig for:
Tappemaskiner, laboratorieutstyr og 
arbeidstøy i samarbeid med AgriKjøp.