Slik kjøper TINE varer og tjenester

TINE Innkjøp sitt hovedansvar er å inngå avtaler for de behov TINE har for ingredienser, emballasje, teknisk, konsulenter m.m. På enkelte områder, hvor vi handler på spotmarkedet, inngår TINE bindende avtaler for leveranser.

TINE Innkjøp inngår også rammeavtaler på teknisk utstyr. På rammeavtaler er prinsippet at det alltid inngås avtale med to leverandører.

Ansvarlig innkjøp

TINE SA stiller krav til alle leverandører vedrørende etiske retningslinjer, og dette er forankret i våre standardbetingelser. I tillegg sjekkes leverandører i risikoområder vedrørende arbeidsforhold, forretningspraksis og miljø.
Hver kategori/varegruppe har en innkjøpsansvarlig i TINE.

Hvordan bli leverandør til TINE?

Hvis et selskap ønsker å bli leverandør til TINE SA, må selskapsinformasjonen registreres i TINEs leverandørregister. Det er viktig at man har en kontaktperson i TINE, da dette letter den interne behandlingen. For å sende TINE en faktura må man være registrert og godkjent som leverandør. Behandlingstiden for å bli godkjent som leverandør skal være raskt for lokale leverandører, forutsetningen for rask godkjennelse er at en har en kontaktperson.

Oppfølging av leverandører

TINEs prinsipper om etisk handel og ansvarlig innkjøp innebærer at vi kontinuerlig må søke etter hvilke leverandører som kan utgjøre en potensiell risiko. TINE har ulike metoder for å sjekke at  leverandører oppfyller våre krav. Vi bruker blant annet Sedex, et internasjonalt selskap som er spesialisert på dette området.