Signerer Parisavtalen og inviterer til grønn folkebevegelse

Signerer Parisavtalen og inviterer til grønn folkebevegelse

Gjennom nettverket Norge203040 forener næringslivet og miljøbevegelsen krefter, og inviterer nå nordmenn til å signere personlige Parisavtaler. Målet er å øke folks klimaengasjement og dermed utfordre selskaper til å levere grønnere varer og tjenester.

Med tre av Norges største selskaper i spissen, Tine, IKEA og Storebrand, samt WWF Norge og Zero ønsker Norge 203040-koalisjonen å ta et krafttak for å få flere forbrukere til å ta mer bevisste klimavalg. Derfor lanseres initiativet Min Parisavtale. Selskapene selv signerer Parisavtalen.

Ønsker engasjerte forbrukere
Forbrukerne har mye makt, ikke bare gjennom stemmeseddelen, men også gjennom varer og tjenester de kjøper eller leier.

- Jo flere som tar gode klimavalg, jo mer utfordres næringslivet til å tilby grønnere varer og tjenester. Og vi vil utfordres!, sier Clare Rodgers, administrerende direktør i IKEA Norge.

For å signere Min Parisavtale går du inn på minparisavtale.no og velger en av åtte klimaløfter, som "Når jeg sparer, skal jeg spare miljøet", eller ”Jeg skal bruke mindre plast”. Etter signering vil du motta tips som gjør det enklere å holde avtalen. Din personlige Parisavtale kan deles i sosiale medier for å få dine venner til å engasjere seg til å ta mer bevisste klimavalg.

- Folk flest ønsker å gjøre en innsats for klimaet, men mange er usikre på hva de kan gjøre. Med Min Parisavtale forplikter du deg til å endre atferd på ett område. Det gjør det enklere å holde det ene løftet. Oppleves løftet som overkommelig, senkes også listen for å endre klimaatferd på andre områder, sier Odd Arild Grefstad, Konsernsjef i Storebrand.

Bedriftene forplikter seg med egne mål

Samtidig skal også de tre selskapene IKEA, Storebrand og TINE forplikte seg til til målet satt i Parisavtalen om å begrense global oppvarming til under to grader. Selskapene kommer med fem konkrete klimaløfter hver for å redusere eget klimautslipp.

- Det er viktig for oss at vi følger opp dette initiativet gjennom endring av vår egen virksomhet. Alle må bidra om vi skal klare å nå målene satt i Paris for to år siden. Politikerne setter rammene, men næringslivet både kan og vil gå foran fordi vi har utslipp som må reduseres. Vi kan ikke oppfordre til å om å kjøpe og forbruke annerledes om vi ikke tar tak selv, sier Hanne Refsholt, konsernsjef i Tine. Min Parisavtale støttes av WWF Verdens naturfond og miljøstiftelsen ZERO.

– Dette initiativet handler om å skape bevissthet rundt hverdagsvalgene, og senke barrieren for å faktisk gjøre noe. Vi håper det vil synliggjøre et sterkt klimaengasjement som igjen vil legge press både på politikere og næringsliv om å gjøre det lettere for alle å ta grønne valg i hverdagen, sier konstituert generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

- Jeg tror folk ønsker å bidra til klimaløsninger, og jeg håper Min Parisavtale kan vise at dette ikke er så komplisert. Alle kan være med å gjøre en positiv forskjell, sier leder i miljøstiftelsen ZERO, Marius Holm.

Klimaløftene i TINEs parisavtale

  • Vi skal redusere klimagassutslippene med 65 % innen 2020 på våre 30 meierier. Innen 2023 skal disse driftes 100 prosent med fornybar energi.
  • Vi skal bruke 100 prosent fornybar energi på TINEs 600 tungtransportbiler innen 2025.
  • Vi skal redusere svinn i egen industri med 50 % innen 2030.
  • Vi skal legge til rette for at forbrukerne kan redusere eget matsvinn gjennom bedre emballasje og engasjerende forbrukerkommunikasjon.
  • Vi skal bidra til at ansatte kan bruke transportmidler med lavere klimagassutslipp og legge til rette for å sykle eller gå til jobb.

Les mer om TINEs klimatiltak her.

Om Norge 203040

Regjeringen har vedtatt at Norge skal kutte 40 prosent av våre klimagassutslipp innen 2030. Vedtaket har fått 20 store, norske bedrifter og miljøbevegelsen ved miljøstiftelsen ZERO og WWF Norge til å gå sammen i nettverket Norge 203040. Formålet er å bidra til å kutte 40% innen 2030, og identifisere nye grønne forretningsmuligheter for norske bedrifter.