TINE skal øke innovasjonstakten

TINE skal øke innovasjonstakten

Som en del av å bli raskere og bedre til å imøtekomme kunde – og forbrukerbehov, iverksetter TINE betydelige endringer av selskapets kommersielle områder. TINE og forbrukerne har en god historie sammen, men vi må snu oss raskere i takt med utviklingen rundt oss, sier konsernsjef i TINE, Hanne Refsholt.

Refsholt peker på at TINEs konkurransekraft utfordres både av endringer i markeder, rammevilkår og forbrukertrender. Hun legger til at utviklingen i første halvår, der TINE ser reduserte segmentandeler i viktige produktsegmenter, illustrerer utfordringene selskapet står overfor.

Endringer i konsernstruktur og ledelse

I arbeidet med å styrke TINEs konkurransekraft gjøres det nå flere organisasjonsendringer. Blant annet samles marked, forsknings- og utviklingsmiljøet, innovasjon- og forretningsutvikling til ett forretningsområde. Samtidig vil salg få to virksomhetsområder i ny struktur, salg mot dagligvare, kiosk og bensin og salg mot storhusholdningsmarkedet. Dette vil også gjenspeiles i TINEs ledelse i virksomhetsområdene fra 2. oktober, men disse vil inntil videre fortsette med eksisterende ledelse.

- En samling av våre markeds- og innovasjonsressurser vil gi oss mer kraft, samtidig som to spissede salgsområder vil gi et større kommersielt trykk og hurtighet i samarbeidet med å utvikle nye produkter for ulike markeder. Dette markerer tydelig i hvilken retning vi ønsker å bevege oss i, sier Refsholt.

Gode forutsetninger for å lykkes
- TINE har et sterkt fundament som gir oss gode forutsetninger for å lykkes med endringene som kreves. Vi håndterer kanskje Norges beste matverdikjede fra gård til forbruker med solid kompetanse i alle ledd. Vårt omfattende logistikk-, transport- og produksjonsapparat over hele landet gir oss uante muligheter, og omdømmeundersøkelsene forteller tydelig at forbrukerne har tillit til oss, sier Refsholt

Hun peker på at noe av denne tilliten handler om at folk er stadig mer opptatt av dyrevelferd og trygg mat - og ønsker å kjenne historien til produktene de spiser.

- Norsk matproduksjon har mye å være stolt av, både med hensyn til sykdomsbekjempelse og den laveste bruken av antibiotika i Europa. Samtidig er stadig flere opptatt av helse og ernæring. Forbrukerne skal oppleve at TINE responderer raskere og med større begeistring fremover. Vi skal utvikle nye produkter som både tar vare på de gode egenskapene i melka, samtidig som vi intensiverer arbeidet med å redusere sukker og mettet fett, understreker Refsholt.

Kontaktperson:
Kommunikasjonsdirektør Lars Galtung, tel. 98 21 48 12