Digitalisering gir friskere kuer og lavere utslipp

Digitalisering gir friskere kuer og lavere utslipp

Digitalisering av fjøset vil gi enda bedre dyrehelse, mindre antibiotikabruk og lavere klimagassutslipp.

Mellom hver tredje og fjerde liter melk går nå gjennom en melkerobot. Norge er et av de landene i verden med størst tetthet av robotbruk. Gevinsten for bonden har blant annet vært en mer fleksibel arbeidsdag. Når du ikke trenger å være i fjøset til faste tider, er det lettere å følge unger i barnehagen eller hente på fotballtreningen. Men robotene vil også gi melkeproduserende kuer bedre oppfølging av helsa – og lavere klimagassutslipp

Følger dyret minutt for minutt
Ved siden av å sjekke kvaliteten på melka, vil framtidig sensorteknologi kunne hjelpe bonden med å avgjøre når kua trenger tilsyn fra en veterinær. Og ved å gi beskjed tidlig nok, kan teknologien bidra til å redusere bruken av antibiotika ytterligere (Norge har redusert antibiotikabruken med 60 prosent de siste 15 årene, og bare Island bruker mindre i Europa). Dette forebygger framveksten av antibiotikaresistente bakterier – en av de alvorligste helseutfordringene verden står overfor.

– En robot skal likevel aldri vurdere antibiotikabehandling av ei ku, men heller varsle om unormale verdier. Dette kan bonden benytte som tilleggsinformasjon når vedkommende skal ta en beslutning om å eventuelt tilkalle veterinær, påpeker veterinær i TINE og doktorstipendiat, Gunnar Dalen.

Alt dette ligger ikke i framtiden, for teknologien kan allerede i dag gi mye informasjon til bonden. Dagens sensorer kan blant annet fortelle hvor mye kua beveger seg i løpet av en dag og hvordan stoffskiftet er. Teknologien gir en slags oversikt over hva som skjer i fjøset, om en ku er halt – eller om det er andre problemer.

-Dette er viktige parametere på om ei ku har det bra. Av og til forekommer det også mobbing i fjøset – altså at et dyr blir fryst ut og plaget av flokken. Det kan gå tøft for seg når ei ku veier 600 kilo, opplyser Dalen.

Friske dyr gir lavere klimautslipp
Et moment ved god kuhelse som sjelden trekkes fram, er at friske kuer også produserer mindre metangass, en fordøyelsesgass som er skadelig for klimaet. Grunnen til dette, er at friske dyr trenger mindre energi – eller fôr, for å produsere melk. Og mindre fôr gir mindre metangassproduksjon. Dermed står friske dyr for et mindre klimagassutslipp per melkeglass enn syke dyr.

God kuhelse er med andre ord bra for kua, bra for folkehelsa – og bra for klimaet.