Trond Reierstad gjenvalgt som styreleder i TINE

Trond Reierstad gjenvalgt som styreleder i TINE

Med stort flertall ble Trond Reierstad fra Lørenskog gjenvalgt som leder i TINE SA under årsmøtet på Lillestrøm. To ny medlemmer kommer inn i konsernstyret.

De to nye i konsernstyret er Elisabeth Irgens Hokstad fra Vestfold og Helge Arne Espeland fra Hordaland.

Starter på sin åttende periode

Trond Reierstad (59) er melkebonde i Lørenskog i Akershus. Han fikk 163 stemmer, 21 blanke. Trond Reierstad har vært styreleder i TINE SA siden 2010.
Nestleder Nils Asle Dolmseth (49) fra Åfjord i Sør-Trøndelag fikk også fornyet tillit. Han har tidligere vært ordfører i Rådet i TINE, og nestleder i konsernstyret de to siste årene.

Slik blir det nye konsernstyret i TINE

Trond Reierstad, Akershus, styreleder, gjenvalg

Nils Asle Dolmseth, Sør-Trøndelag, nestleder, gjenvalg

Elisabeth Irgens Hokstad, Vestfold, ny

Helge Arne Espeland, Hordaland, ny

Marit Haugen, Nord-Trøndelag, gjenvalg

Askild Eggebø, Rogaland, gjenvalg
Anders Johansen, Nordland, ikke på valg

Turid Ness, Nordland, ikke på valg

Cecilie Bjørlo, Sogn og Fjordane, ikke på valg

Rolf Øyvind Thune, Østfold, ikke på valg

De ansatte har egne valgt av fire representanter til styret.

Vedlagt høyoppløselige bilder av Trond Reierstad, Elisabeth Irgens Hokstad og Helge Arne Espeland.

Mer informasjon: Pressevakt TINE, mobil: 482 30 994, epost: presse@tine.no