Sølvtine til verdens nordligste melkeprodusent

Sølvtine til verdens nordligste melkeprodusent

NRK Nordnytt har besøkt verdens nordligste melkeprodusenter på Finnmarkskysten. Anledninger er at de har levert elitemelk sammenhengende i 15 år uten en eneste feil.
Gårdbrukerne heter Lise Kaldahl Skreddernes og Birger Skreddernes. De bor i Bekkarfjord i Lebesby kommune.

Resultat av god dyrevelferd
Mens NRK gjorde opptak på gården kom veterinær Mari Johannessen for å behandle ei ku. Veterinæren mener god dyrevelferd er nøkkelen til at gårdbrukerne klarer å levere melk av topp kvalitet sammenhengende over mange år.
Innslaget i NRK Nordnytt ser du her:

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-nordnytt/DKTR99040617/06-04-2017#t=5m42s


Uten en feil fra starten av
Paret kom flyttende fra Østlandet til Bekkarfjord for litt over 15 år siden, der de kjøpte en gård og startet med melkeproduksjon. Helt fra starten og ut 2016 hadde de ikke en eneste feil i kvaliteten på melka. De har altså levert elitemelk sammenhengende i 15 år, noe som er ett av kravene for å få sølvtina. Utdelingen skjer på Lillestrøm den 25. april.

Småbruk på over 70 grader nord
Gården ligger på 70 grader 36 minutter nord og skal visstnok være verdens nordligste melkebruk. De har en kvote på 120 000 liter. Melka blir levert til TINEs anlegg i Tana. Lise jobber heltid på gården, mens Birger jobber annenhver uke på et fiskeoppdrett.

Foto toppbilde: Iris Andrea Egilsdatter Nilsen