Norske forbrukere mener at TINE er Norges mest bærekraftige merkevare

Norske forbrukere mener at TINE er Norges mest bærekraftige merkevare

TINE gikk til topps da norske forbrukere for femte år på rad kåret Norges mest bærekraftige varemerke. Sustainable Brand Index™ er Skandinavias største forbrukerundersøkelse om bærekraftige merkevarer. 32 000 respondenter har rangert 750 nordiske merkevarer.

Kortreiste meieriprodukter

Undersøkelsen viser at det forbrukerne setter mest pris på ved TINE er kortreiste, norske meieriprodukter. Siden 2012 har Tinemelken forbrukeren finner i butikken kommet fra en TINE-gård i samme region. Nyskapende og effektiv foredling gjør at melken kommer raskere til butikken, som igjen betyr ferskere melk til forbrukeren. Miljøvennlig emballasje og større utvalg av økologiske produkter trekkes også frem som viktige faktorer til at TINE vinner årets kåring.

- Det er veldig hyggelig og motiverende å få denne tilliten fra forbrukerne. Samtidig bidrar denne prisen til å sette bærekraftig matproduksjon enda høyere på dagsorden for oss. Derfor er jeg glad at forbrukerne mener vi scorer like godt på miljø som på sosiale dimensjoner, sier konsernsjef i TINE Hanne Refsholt.

Sunne kyr og sukkerkutt gir bedre folkehelse

For at produktene skal bli best mulig kreves skikkelige råvarer. TINEs 11 000 melkebønder tar dyrevelferd og dyrehelse på alvor, derfor har Norge verdens sunneste kuer. Norge bruker nest minst antibiotika i verden, kun Island bruker mindre.

- Vi tar dyras helse, og dermed forbrukernes helse på stort alvor, sier Refsholt.

TINE har også siden 2006 jobbet systematisk med å gradvis redusere sukkerinnholdet i produktene. Omregnet kan vi si at TINE nå sparer norske forbrukerne for 1 million sukker årlig.

- Hvert gram sukker og salt vi kutter, bidrar til litt bedre folkehelse, sier Refsholt.

Satser på fornybare ressurser

De senere årene har TINE miljøtiltak som vil redusere selskapets klimagassutslipp betydelig. Målet er at TINEs totale klimagassutslipp ved utgangen av 2020 skal være ca. 65 prosent lavere enn i 2007. TINE har derfor satt seg som langsiktig ambisjon at virksomheten skal bli klimanøytral.

- I TINE kjøres det mye, vi står faktisk for over 1 prosent av yrkestrafikken i landet vårt. Derfor engasjerer vi oss også sterkt i kampen for fossilfritt drivstoff, sier Refsholt.

Å kombinere samfunnsansvar og forretning er en sentral del av TINEs strategi og har vært det lenge.

- Jeg er derfor veldig glad for at våre ledere og ansatte har gått tydelig om bord og gjort dette til en integrert del av deres arbeid. Vi må bidra utover det å selge produkter, avslutter hun.

Kontaktperson TINE:

Mimmi Granli Jensen

Tlf: 902 19 591

Fakta

Sustainable Brand Index™

Sustainable Brand Index™ Skandinavias største varemerkeundersøkelse om bærekraft. Det er en årlig varemerkeundersøkelse som dekker de største varemerkene i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Merkene blir valgt på grunnlag av markedsandeler, omsetning, antall ansatte og generell varemerkebevissthet. Undersøkelsen består av over 750 merkevarer og over 32 000 forbrukere blir intervjuet i prosessen. Her kan du se hele listen.

Klimagassutslipp i TINE

Klimagassutslippet fra TINEs meierivirksomhet er i 2016 redusert med 4500 tonn. Anlegget i Elnesvågen og i Brumunddal har nå hatt et fullt driftsår med fornybar energi. Denne omleggingen er de største bidragene til reduksjonen i utslippet. Overgangen fra naturgass til fjernvarme i Ålesund er forventet i april 2017.

Transport i TINE

I dag er det begrenset tilgang på bioetanol og biogass for tungtransport, og hydrogen og elektrisiteten ikke teknologisk tilgjengelig for tyngre lastebiler av den typen TINE bruker. Teknologiutviklingen på miljøvennlig drivstoff og lastebiler skjer nå i et raskt tempo. Parallelt med introduksjon av biodiesel, vil TINE fortsette å bidra til utvikling av ny og mer miljøvennlig teknologi.

Vi tror at framtidens løsninger for transportsektoren vil være en kombinasjon av ulike teknologier som el, hybrid, hydrogen, og ulike biodrivstoff i form av gass, diesel og etanol. Vi forventer derfor at det i framtiden vil være løsninger tilgjengelig som gjør det mulig å skape en utslippsfri transport for TINE. Som følge av våre planlagte miljøtiltak og den raske teknologiutvikling vi ser, er det naturlig at TINE nå har en langsiktig ambisjon om å bli klimanøytral.

For mer informasjon se TINEs årsrapport 2016.