TINE har lansert Oslos første hybridlastebil

TINE har lansert Oslos første hybridlastebil

Bilen ble lansert like bak Oslo Rådhus med byrådsleder Raymond Johansen til stede. Fra TINE deltok konserndirektør Aniela Gjøs og konserntillitsvalgt Tor Arne Johansen. Adm. direktør Gunnar Larsen i Oslo Handelsstands Forening deltok også sammen med en delegasjon fra Scania Norge.

Ny teknologi på lastebiler

Hybridteknologi er godt kjent på personbiler, men dette er en av de første hybridlastebilene i Norge og den første som går i Oslo. Bilen drives av enten en dieselmotor eller en elektrisk motor. Ideen er at bilen kjører på elmotor, lydløst og helt uten utslipp, inn mot leveringsstedene og på diesel når den er ute på veien igjen. Da lades batteriet opp før neste levering.

Utslippsfri varelevering i Oslo fra 2020

Byrådsleder Raymond Johansen er tidligere TINE-sjåfør på Kalbakken og fortalte stolt om dette da han snakket om fremtidens varelevering i Oslo. 

- Oslo skal bli Europas miljøhovedstad og for å oppnå dette har vi mål om utslippsfri varelevering innen 2020, sa Johansen.

De jobber med planer om store endringer i Oslo Sentrum.

- Personbiltrafikken skal ned og da tror vi det blir lettere for dere som skal levere varer her, sa byrådslederen.TINE viser vei for andre.

TINE viser vei for andre

- Jeg er stolt av TINE. Dere er framoverlente. Dere viser vei for andre, sa byrådslederen før han satte seg i bilen og kjørte under god veiledning av flåteansvarlig Lars Karlsen i TINE og en kjøreinstruktør fra Scania. Det var i sin tid Lars Karlsen som lærte opp Raymond Johansen som sjåfør og nå fikk han gleden av å lære byrådslederen opp i å kjøre hybridlastebil.

TINE skal innta en ledende rolle på ny og miljøvennlig teknologi

Konserndirektør Aniela Gjøs orienterte om TINEs ambisiøse miljøambisjon.

- Hele vår transport skal være klimanøytral innen 2020. I 2016 satte vi i gang et omfattende program som omfatter utskiftning av biler til nye biler med EuroVI-motor. Vi satte også i gang å bygge egne tankanlegg på anleggene våre for å fylle HVO. Flere tankanlegg er allerede tatt i bruk og flere er under planlegging. Selv om vi fikk utfordringer med tilgangen på HVO fra nyttår tror vi tilgangen vil bli bedre.
Samtidig ønsker TINE å innta en ledende rolle i å utprøve ny teknologi. I dag er vi samlet ved en hybridlastebil som er et godt eksempel på det, sa Gjøs.

Direkte distribusjon er det beste for miljøet 

Konserntillitsvalgt Tor Arne Johansen i TINE Gruppa støtter opp om TINEs miljøambisjon. 

- Det er veldig bra at TINE ønsker å bidra slik at Norge kan innfri de internasjonale forpliktelsene med reduksjon i klimautslipp. De nye bilene med EuroVI-motor er nesten helt rene i forhold til andre biler og motorer og er et godt bidrag til renere luftkvalitet. TINE har egendistribusjon av varer til mange butikker, skoler, barnehager, kiosker, bensinstasjoner m.m., og er derfor til stede der det norske folk bor, i alle deler av landet. 

Det er derfor er det viktig at TINE er opptatt av mindre utslipp og bedre luftkvalitet. Det at vi har bønder og over 30 produksjonsanlegg i hele Norge, gjør at jeg er helt overbevist om at direkte distribusjon av ferskvarer til butikkene er den mest effektive og den beste løsningen for miljøet. Kort vei fra bonde til produksjon til butikk og forbruker, sa Johansen.