TINE gir penger for å hindre sultkatastrofe

TINE gir penger for å hindre sultkatastrofe


TINE bidrar med 100 000 kroner til Røde Kors sitt arbeid i Øst-Afrika for å forhindre en stor sultkatastrofe. Nærmere 20 millioner mennesker er på randen av hungersnød i dette området.

Situasjonen er kritisk for flere millioner mennesker i Øst-Afrika. FN betegner krisen som «den største siden opprettelsen av FN i 1945». Nærmere 20 millioner mennesker er på randen av sult i Sør-Sudan, Somalia, Jemen, Kenya og landene i Lake Chad-regionen. Røde Kors-foreningene og det internasjonale Røde Kors er til stede i alle de rammede landene og deler nå ut vann og mat, og yter også livsnødvendig helsehjelp.
Det er mulig å hjelpe
- Det er fortsatt mulig å avverge at denne tørkekatastrofen utvikler seg til en full sultkatastrofe. Skal vi klare det trenger vi fortsatt støtte fra både det norske folk og det internasjonale samfunn,
sier president i Røde Kors Sven Mollekleiv.
Engasjere seg i frivillig arbeid
Røde Kors får nå 100 000 kroner fra TINE, men du kan også bidra ved å sende SMS med kodeord SULT (250 kr) til 2272, eventuelt VIPPSe til 2272 (valgfri sum).
Røde Kors og TINE har samarbeidet helt siden 2003. Samarbeidet skal skape forståelse og inspirasjon til ansatte og TINEs eiere om selv å engasjere seg i frivillig humanitært arbeid.