TINE har informert Økokrim om mulige lovbrudd

TINE har informert Økokrim om mulige lovbrudd

TINE er av Dagens Næringsliv blitt gjort oppmerksom på forhold rundt en av TINEs leverandørrelasjoner i perioden 2011-2015 som kan være i strid med norsk lov. Dette har medført at selskapet onsdag 15. februar tok kontakt med Økokrim.

DNs dokumentasjon medførte at TINE straks iverksatte interne undersøkelser. TINE har besluttet å overlate foreløpige funn og dokumentasjon fra undersøkelsen til Økokrim slik at de kan foreta en vurdering av om det har skjedd ulovlige forhold.

-TINE ser svært alvorlig på de opplysningene som er fremkommet. Vi ønsker åpenhet rundt saken og vil bistå Økokrim med all tilgjengelig informasjon. Vi vil også gjennomgå rutiner for å sikre at våre etiske retningslinjer blir fulgt, sier konsernsjef Hanne Refsholt.

Pressekontakt:
Direktør Kommunikasjon og Samfunnsansvar
Lars Galtung, 98214812