TINE som motor for endring

TINE som motor for endring

– Vi i TINE forsøker å finne områder der vår kraft og kompetanse kan skape verdier både for oss og samfunnet, sa konsernsjef Hanne Refsholt da TINE var invitert til årets NHO-konferanse for å snakke om store selskap som endringsagenter.

Sammen med konsernsjefene Statoil og Telenor tok Refsholt og TINE scenen i Spektrum 5. januar. Hun traff fram fire hovedområder der TINE kan dytte utviklingen i riktig retning.

Det første handlet om ernæring, det andre om utslipp fra transport, det tredje om antibiotikabruk – og det fjerde handlet om klimagassutslipp fra gården.

– De siste ti årene har vi gradvis redusert sukker- og saltinnholdet i mange av våre produkter. Og som vi markerte i fjor høst, har TINE spart forbrukerne for 1 million kilo sukker i året siden 2006, sa Refsholt.

Drar med flere på miljøløft
I forbindelse med vår miljøsatsing på transport, hvor vi skal kutte utslippene med 75 prosent, er 80 underleverandører med på dette miljøløftet, sa Refsholt.

Hun la også vekt på hvordan arbeidet med å redusere antibiotika blant storfe og geit representerer et betydelig folkehelsebidrag inn i arbeidet med å forebygge antibiotikaresistente bakterier.

Felles for alle områdene er at veien til gode prestasjoner går gjennom samarbeid og kunnskapsdeling, slo Refsholt fast.