TINE bruker norske transportaktører 

TINE bruker norske transportaktører 

TINE har inngått transportkontrakter for kjøring av varer mellom Sør - og Nord Norge med DSV Road AS og Miniekspress Thermo AS. En lokal avdeling av DSV Road i Ålesund håndterer oppdraget for TINE og Miniekspress Thermo AS er et norsk selskap. Påstander om utflagging og risiko for sosial dumping i TINEs transport er ikke riktig. 

Ett av selskapene TINE har inngått kontrakt med er tidligere Waagan Transport i Ålesund som nå er et lokalt norsk datterselskap under DSV Road AS. Selskapet har kjørt for TINE i mange år og nå blir deres oppdrag noe utvidet. Miniekspress Thermo AS er et norskeid selskap, blant annet med avdeling i Tromsø. De har hatt også oppdrag for TINE i Nord-Norge i flere år. 

Påstander om at TINE flagger ut transporten til utenlandske aktører er ikke riktig. 

Påstander om «sosial dumping» er heller ikke riktig 

Det stilles selvsagt krav til alle aktørene TINE har samarbeid med at de følger norske lover og forskrifter, herunder veitrafikkloven og arbeidsmiljøloven. I tillegg kreves det at norsk tariff følges. Det er også krav om at sjåførene skal beherske norsk språk. 

Effektiv og miljøvennlig drift 

TINE har hatt et godt samarbeid med Markussen Transport i mange år og de har gjort en god jobb for TINE. Men med jevne mellomrom gjennomfører TINE nye anbudsrunder. Det er en normal del av forretningsdriften for å sikre at TINE kjøper transporttjenester som er effektive og konkurransedyktige. Kostnadseffektiv drift og forbedringer må vi jobbe med hele tida. Samtidig legger TINE også vekt på andre kriterier. I denne anbudsrunden er det lagt vekt på daglig drift, kvalitet, miljø og økonomi. Etter en totalvurdering kom de to valgte transportørene best ut.