Rikstateret og TINE Flåklypa

Riksteateret

Vi har gått inn som prosjektpartner på Riksteatrets oppsetning av Heia Flåklypa! Gjennom samarbeidet vil vi invitere skoleklasser til forestillingen over hele landet.

Heia Flåklypa!

Riksteatret skal høsten 2016 og våren 2017 turnere landet rundt med forestillingen Heia Flåklypa! Med en herlig historie om den store melkespannkastekonkurransen og mye sang og musikk, vil Kjell Aukrusts kjente og kjære skikkelser få liv på scenen.

Samarbeidet mellom TINE og Riksteatret går ut på at TINE inviterer skoleklasser på annet trinn i grunnskolen til Heia Flåklypa! på kulturhuset. I tillegg vil det bli utarbeidet et pedagogisk opplegg til bruk i klasserommet i forbindelse med forestillingen. Og skolebarna vil få møte en eller flere av skikkelsene fra Flåklypa. 

TINE er eid av 11 000 norske bønder og har i over 150 år levert kvalitetsprodukter over hele landet.

–TINE er dermed en nasjonal aktør som gjennom eierskap og produksjonsvirksomhet har en lokal forankring på alle kanter av landet, og er derfor en naturlig samarbeidspartner for Riksteatret som jo er hele landets teater, sier teatersjef Tom Remlov.

TINE ønsker å skape et sunnere og mer aktivt Norge. Når TINE nå inngår et samarbeid med Riksteatret er det i erkjennelsen av at også kulturell aktivitet inngår i målsetningen.

– Vi har ikke tidligere hatt noen samarbeidsavtaler innen denne formen for kultur. Handlingen i Heia Flåklypa! er veldig TINE-relevant og det skal lages et pedagogisk opplegg med fokus på kosthold, smak og ost. Vi tror på matglede gjennom felles opplevelser, flinke lærere og gode rollemodeller. Derfor er vårt samarbeid med Riksteatret riktig, viktig og helt i tråd med vår sponsorfilosofi, sier TINEs konsernsjef, Hanne Refsholt .

For ytterligere informasjon
TINE v. Kirsti Tomassen 90037586 , epost kirsti.tomassen@tine.no
Riksteatret v. Helge Wille Rekdal, tel 98 40 14 11, epost rekdal@riksteatret.no 

Er du lærer for 2. klasse på barnetrinnet?

Nå kan du søke om fribilletter til Heia Flåklypa! via TINEs Teaterdag.

Samarbeidet med TINE gir Riksteatret muligheten til å invitere skoleklasser i 2. trinn i grunnskolen til Heia Flåklypa! I tillegg vil det bli utarbeidet et pedagogisk opplegg til bruk i klasserommet i forbindelse med forestillingen. Skolebarna vil dessuten få møte en eller flere av skikkelsene fra Flåklypa.

Det pedagogiske materiellet vil bli publisert i god tid før premieren.

Fristen for søknad om fribilletter er 25. september 2016. Søknadene blir behandlet etter fristens utløp.