I fjøset

Dyrevelferd i Norge

Norske bønder prioriterer dyrenes velferd høyt. Dyr er mer produktive når de har det godt og et sunt dyrehold betyr råvarer som har vært godt behandlet - og som smaker enda bedre.

(KUN SKISSE - hvordan lever kua)

- Slik har kua det

- Fra bås til løsdrift

- Slik spiser kua - om fôr, og skisse på kuas mage (sånn blir det verdens fineste melk ;), beite.

- Slik produserer kua melk

- Melkemetoder: Manuell, maskin, robot

 

 

 

(KUN SKISSE - hvordan lever geita)

- Slik lever geitene

- ???

 

 

 

 


DYREVELFERDSLOVEN

Visste du at dyrene har sin egen lov om velferd? Den tar utgangspunkt i det enkelte dyr og sier noe om hvordan dyret opplever en situasjon, eller hvordan det trives.

God dyrevelferd betyr at det er samsvar mellom dyrets behov og det dyret opplever i sitt daglige miljø.

Norge fikk sin første dyrevernlov i 1935. Siden den gang har loven blitt revidert flere ganger. I 2010 kom den nye, styrkede Lov om dyrevelferd. 

1. DYR SKAL HA DET GODT

Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Det skal tas hensyn til dyrs naturlige behov.

Loven stiller også krav om at:

  • Dyr skal ivaretas av tilstrekkelig og faglig kompetent personell.
  • Alle har plikt til å varsle Mattilsynet eller politiet dersom man har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell.

2. DYR SKAL VÆRE FRISKE

Dyr som er syke har det vondt. De spiser lite, vokser lite og produserer mindre.

Ingen har et sterkere ønske om friske dyr enn bonden selv. Ikke bare fordi friske dyr produserer mer mat, men også fordi bøndene har en stor omsorg for dyra sine. I Norge ønsker vi at dyrene skal ha det godt, og at bøndene skal tjene penger på å produsere mat. Det er derfor viktig:

  • å forebygge sykdom ved å ha et godt miljø i fjøset
  • å sørge for godt stell
  • å fôre riktig
  • å unngå at smittestoffer kommer inn i besetningen

3. DYR SKAL RESPEKTERES

Dyr skal behandles forsvarlig og med respekt.

Veterinærmyndighetene i Mattilsynet forvalter og fører tilsyn med dyrevernloven, men dyrs velferd er først og fremst dyreeiers ansvar.

Mer konkret regelverk for hver enkelt dyreart er hjemlet i de ulike forskriftene som er knyttet til loven.