Kyrne på Heimdal gård i Alta

Dyrevelferd i Norge

Friske dyr gir god trivsel i fjøset, og kuene er mer produktive når de har det godt. Norske bønder prioriterer dyrenes velferd høyt. Et sunt dyrehold betyr råvarer som har vært godt behandlet - og som smaker enda bedre.

Fra bås til løsdrift

Dette er slik mange av oss er vant til å se norske kuer; i hver sine båser. Men i noen typer fjøs går kuene fritt rundt, spiser når de vil og finner seg en bås å ligge i.

Omtrent halvparten av alle kuer i Norge bor i slike løsdriftsfjøs, og andelen er økende. Innen 2024 skal alle fjøs bygges om til løsdrift.*

Norske kyr har krav på minst åtte uker på beite eller i luftegård

 

*Forskrift om hold av storfe

DYREVELFERDSLOVEN: Dyr skal ha det godt

Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Det skal tas hensyn til dyrs naturlige behov.

Loven stiller også krav om at:

  • Dyr skal ivaretas av tilstrekkelig og faglig kompetent personell
  • Alle har plikt til å varsle Mattilsynet eller politiet dersom man har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell.

DYREVELFERDSLOVEN: Dyr skal være friske

Dyr som er syke har det vondt. De spiser lite, vokser lite og produserer mindre.

Ingen har et sterkere ønske om friske dyr enn bonden selv. Ikke bare fordi friske dyr produserer mer mat, men også fordi bøndene har en stor omsorg for dyra sine. I Norge ønsker vi at dyrene skal ha det godt, og at bøndene skal tjene penger på å produsere mat. Det er derfor viktig:

  • å forebygge sykdom ved å ha et godt miljø i fjøset
  • å sørge for godt stell
  • å fôre riktig
  • å unngå at smittestoffer kommer inn i besetningen

DYREVELFERDSLOVEN: Dyr skal respekteres

Dyr skal behandles forsvarlig og med respekt.

Veterinærmyndighetene i Mattilsynet forvalter og fører tilsyn med dyrevernloven, men dyrs velferd er først og fremst dyreeiers ansvar. Mer konkret regelverk for hver enkelt dyreart er hjemlet i de ulike forskriftene som er knyttet til loven.

(her må det inn infografikk om hvordan kua har det)

slik lever kua

hvordan produserer den melk

Dyrestell/kalvestell:

  • antibiotikabruk – verdens friskeste kuer
  • helsekort for kyr m.m

 

 

 

(her må det inn infografikk om hvordan geita har det)

slik lever geitene

hvordan produserer den melk

 

Dyrestell