Melkekartonger

Tilrettelegger for reduksjon av matavfall

TINE er en landets største matleverandører. Som stor produsent av mat er det viktig at vi tar ansvar for å redusere og håndtere eget matsvinn, samt legger til rette for at kunder og forbrukere skal kunne redusere sine mengder matavfall. TINE har siden 2013 vært en viktig samarbeidspartner med Matsentralen, og bidrar med både finansiering og produkter.

Matsentralen i Oslo er et samarbeid mellom organisasjoner, matvareprodusenter og myndigheter. I 2015 bidro de til at i underkant av 800 tonn mat kom vanskeligstilte til gode, noe som tilsvarer 1,6 millioner middager.

Produsenter og handelen leverer inn fullverdig mat til Matsentralen som av ulike årsaker ikke kan selges i tradisjonelle kanaler. Produktene fordeles til veldedige organisasjoner som igjen deler maten ut til de som virkelig trenger den. Sammenlignet med 2014, var veksten i 2015 på hele 30 prosent.

I 2015 leverte TINE 262 tonn mat til Matsentralen.

Les mer om TINEs arbeid for redusert matsvinn i vår Årsrapport for 2015.

Overskuddsmat

TINE er en av de største leverandørene av overskuddsmat til Matsentralen, som fordeler mat til veldedige organisasjoner - som igjen deler den ut til de som trenger den mest.