Produksjon av TINE revet ost, foto: Foto: Bo Mathisen kilde:

Ved produksjon av revet ost utnytter vi hele osten.

Matsvinn – problem og ressurs

Kasting av fullverdig mat er et problem i vår del av verden. Nordmenn kaster hele 231 000 tonn i året, eller 46 kilo per person. Det tilsvarer mat for 12 milliarder kroner!

De største klimaproblemene ved matavfall er knyttet til klimagassutslipp som følge av produksjon, foredling, transport og omsetning. I tillegg er kasting av mat et etisk problem i en verden der millioner lider av matmangel og underernæringen.

Utnytter matsvinn som en ressurs

Som stor produsent av mat er det viktig at TINE tar ansvar for å redusere og håndtere eget matsvinn samt legge til rette for at kunder og forbrukere skal kunne redusere sine mengder matavfall.

TINE tar årlig imot store mengder melk som videreforedles til ulike meieriprodukter. Det kreves energi og ressurser for å ta et meieriprodukt fra bås til bord. Kua skal fôres og pleies, melka skal transporteres til meieriet samt både varmes opp og kjøles ned før produktet er klart for butikken. Det blir derfor svært viktig at vi tar godt vare på melka i hele verdikjeden, og at minst mulig går til spille. Vellykkede tiltak skaper gode økonomiske, miljømessige og sosiale resultater.

500 000 tonn myse til mat

For å produsere en kilo ost trenger man ca. ti liter melk. Det betyr at man sitter igjen med ca. ni kilo restprodukt, såkalt myse. Det har i lang tid vært utfordrende å nytte gjøre seg denne mysen til andre matvareprodukter, så en stor del har endt som dyrefôr.

TINE har investert mange millioner i et nytt produksjonsanlegg ved meieriet i Verdal der man foredler mysen til melkesukker (permeatpulver) og proteinpulver (WPC80). Tidligere så tapte TINE penger på mysen som ble levert til fôr, mens foredling til menneskemat gir nå en økonomisk gevinst. Her har man med andre ord lykkes med å skape en lønnsom virksomhet som i tillegg bidrar til å utnytte en viktig ressurs på en enda bedre måte.

 

Overskuddsmat

TINE er en av de største leverandørene av overskuddsmat til Matsentralen, som fordeler mat til veldedige organisasjoner - som igjen deler den ut til de som trenger den mest.