2008

TINE Meieriet Sola

TINE Meieriet Sola ligger på Gransletta i Sola kommune. Meieriet driver produksjon av melk og fløte. Anlegget produserer ca. 30 millioner liter per år. Antall ansatte ved anlegget er ca. 100.

 

Gunn-Solvor Røysland

Meierisjef TINE Meieriet Sola

Gunn-Solvor Røyslandgunn.roysland@tine.noTelefon: 51 37 17 14Mobil: +47 900 57 216

Sjef lagerdrift

Stein Erik Søilandstein.erik.soiland@tine.noTelefon: 03080Mobil: +47 970 90 117

Adresse

Grannessletta 1124052 Røyneberg

Besøk

Grannessletta 1124052 Røyneberg

Telefon

03080

Fax

22 96 72 74

Søk om sponsormidler

Gå til Søknadsskjema og kriterier for sponsing