Tine Meieret Vest Bergen

TINE Meieriet Bergen

TINE Meieriet Bergen ligg på Minde i Bergen. Meieriet driv produksjon av søtmjølk, fløyte, kulturmjølk og Sunniva juice. Anlegget produserer ca. 45 millioner liter per år. Antall tilsete ved anlegget er ca. 200.

Bedriftspakker skal sendes til: KANALVEIEN 88, 5068 BERGEN

Sigbjørn Vik

Meierisjef

Sigbjørn Viksigbjorn.vik@tine.noTelefon: Mobil: 91 31 56 99

Adresse

Postboks 103 Kristianborg5822 Bergen

Besøk

Minde Allé 105063 Bergen

Telefon

03080

Kontaktperson lagerdrift

Jan Ove Solheimjan.ove.solheim@tine.noTelefon: Mobil: 91172795