Tine Meieret Vest Bergen

TINE Meieriet Bergen

TINE Meieriet Bergen ligg på Minde i Bergen.

Anlegget er eit konsummjølk-anlegg som forsyner den nest største marknaden i Norge med blant anna konsummjølk, yoghurt, rømme og juice. Anlegget tek mot 68 millionar liter kumjølk i året og 745 tusen liter geitemjølk. Anlegget er TINE Vest sitt største anlegg målt i tal tilsette.

Fra 1. Desember 2013 skal bedriftspakker sendes til: KANALVEIEN 88, 5068  BERGEN

Sigbjørn Vik

Meierisjef

Sigbjørn Viksigbjorn.vik@tine.noTelefon: Mobil: 91 31 56 99

Adresse

Postboks 103 Kristianborg5822Bergen

Besøk

Minde Allé 105063Bergen

Telefon

03080