Tine Meieriet Vest, Voss

TINE Meieriet Voss

TINE Meieriet Voss ligg rett utanfor Voss sentrum. Meieriet driv produksjon av Norvegia® og Vossadravle. Anlegget produserer ca. 2800 tonn Norvegia® og 45 tonn Vossadravle per år. Antall tilsete ved anlegget er 27.

Driftsleder TINE Meieriet Voss og Hardanger

Paul Henning SamnøyTelefon: Mobil: +47 481 22 978

Besøk

Meierivegen 35700 Voss

Telefon

03080

Fax

22 96 73 06

Søk om sponsormidler

Gå til Søknadsskjema og kriterier for sponsing