Promo episode 10

I dagens etappe får deltakerne hvert sitt hundespann, og de skal finne fram til seks poster. Hver enkelt skal lede gruppa til hver sin post for at etappen skal bli godkjent. De har ikke lov til å snu hundespannene om de kjører for langt, så at samtlige seks har gode kartkunnskaper er derfor avgjørende. Episoden avsluttes med et spennende valg og påfølgende duell.