IsTe sommerpauser smal

Konkurranseregler: TINE isTe Bedre Pauser

Hjelp oss å lage bedre reklamepauser!

1. Hvem kan delta

Deltager må være over 18 år, eller ha samtykke fra foreldre/foresatte. Deltagelse er gratis. Du kan delta så mange ganger du ønsker, men TINE IsTe forbeholder seg retten til å velge ut så mange bidrag vi ønsker.

2. Om konkurransen

TINE isTe ønsker å gi deg bedre reklamepauser. Du kan sende inn ditt bidrag ved å fylle ut skjemaet på www.iste.no. Det er ikke mulig å sende inn bidrag gjennom andre kanaler. Det er ingen kjøpsbetingelser 

Konkurransen varer fra 15. april til 15. oktober 2016. TINE kan på et hvilket som helst tidspunkt avbryte konkurransen.

3. Utvelgelse av bidrag 

Utvelgelsen av aktuelle kandidater vil foretas på et skjønnsmessig grunnlag basert på kvalitet, kreativitet og humor. Dersom du velges ut, vil du bli kontaktet med informasjon om veien videre. De utvalgte kandidatene honoreres ved at TINE linker sin reklame til kandidatenes egen kanal og at TINE eksponerer kandidatene i betalte markedsføringsflater.

4. Personvern

Du må oppgi ditt navn, e-postadresse og telefonnummer når du registrerer deg for å delta i konkurransen. Ved å akseptere disse konkurransereglene samtykker du i at TINE kan behandle dine personopplysninger i forbindelse med konkurransen. Registrerte personopplysninger vil kun benyttes i forbindelse med administrasjon av konkurransen, og behandles i samsvar med reglene i personopplysningsloven. Alle personopplysninger slettes umiddelbart etter at konkurransen er avsluttet.

I forbindelse med TINEs administrasjon av konkurransen og bruk av bilde/tekst/video, vil TINE kunne utlevere opplysninger om deg, inkludert bilde/tekst/video til tredjeparter, slik som samarbeidspartnere, reklamebyråer og lignende.

Ved å delta i konkurransen gir du og eventuelt dine foresatte samtykke til at alle rettigheter til bilde/tekst/video overføres til TINE. TINE får med dette fri rett til å bruke, herunder kopiere det og gjøre det tilgjengelig for allmennheten, i enhver form, både elektronisk og ikke-elektronisk, på Internett, TV, mobil og ethvert annet medium eller på TINEs produkter. Bruksretten gir TINE rett til å gjøre endringer i bilde/tekst/video, herunder endre format og kvalitet og rett til å sette det sammen med andre bilde/tekst/video. TINEs rett gjelder uavhengig av om ditt bidrag benyttes til markedsføring eller ikke.

Du bekrefter at du har rett til å klarere TINEs bruk av bilde/tekst/video (det vil si at det er du alene som har tatt bilde/tekst/video, eller at du har fått lov av den som har tatt bilde/tekst/video til å gi TINE slik rett.) Dersom det er andre som har rettigheter til bilde/tekst/video, ber vi deg oppgi e-post adressen til disse. Dersom personen er under 18 år, ber vi deg isteden oppgi e-postadresse og telefonnummer til en av personens foresatte. Ditt bidrag kan ikke inneholde elementer som er beskyttet av opphavsrett, og hvor du ikke har fått tillatelse til å gjengi innholdet. Dette innebærer at du ikke uten samtykke, kan sende inn bidrag som kopierer innhold (tekst, video, bilder, artwork, etc.) fra andre deltakere, nettsider, søkemotorer, sosiale medier eller lignende.

5. Samtykke

Vi gjør oppmerksom på at alle personene på bilde/tekst/video må gi sitt samtykke for at bilde/tekst/video kan være med i konkurransen. Send oss e-post adresse og telefonnummer til de som er med på bildet/teksten/videoen. Vi vil innhente samtykke gjennom e-post. Vi vil også kunne ringe for å få bekreftet samtykket. Dersom en eller flere av de som er med på bildet/teksten/videoen er under 18 år, må vi i stedet ha e-post adresse og telefonnummer til de foresatte.

Dersom du er under 18 år vil vi be deg om å oppgi din mors, fars eller annen foresatt sin e‑post adresse og telefonnummer. Vi vil deretter kontakte din foresatt per e-post, og be om en bekreftelse på at reglene og vilkårene aksepteres. Vi vil også kunne ringe for å få bekreftet at det virkelig er din foresatt. Dersom vi ikke mottar en slik bekreftelse vil du ikke kunne delta i konkurransen.

 6. Ditt bidrag

  • Kan ikke være diskriminerende, ærekrenkende eller hatefullt mot en person eller mot en gruppe personer.
  • Kan ikke vise pornografisk innhold.
  • Kan ikke inneholde kjendiser, merkevarer eller annet som er beskyttet av intellektuell eiendomsrett.

 Du velger selv hvilken kanal vi skal henvise til i skjemaet du fyller ut. Du kan ikke endre kanal etter innsending.

7. Annet

TINE forbeholder seg retten til å slette bilde/tekst/video o.l. uten videre varsel.

Deltakere som bryter konkurransereglene, jukser eller prøver å manipulere nettsiden, kan automatisk og uten forvarsel bli ekskludert fra videre deltagelse.

TINE har ikke ansvar for skader og virus på ditt utstyr, slik som PC utstyr/nettbrett/smarttelefon, som følge av bruk av siden www.iste.no og/eller nedlasting fra denne nettsiden, eller fra noen form for materiell, data, tekst, bilder, videoer eller lyd.

TINE er ikke ansvarlig for eventuelle følgekostnader knyttet til deltakelse i konkurransen, med mindre dette er uttrykkelig avtalt.

Ved deltagelse anses konkurransereglene for å være lest og akseptert.