Reklamefilm Smørbar Cheddar «Smørbar-a-bim - Ekte ost gjort smørbar»

Ærede publikum! Hva skjuler seg under flosshatten? En helt ekte Cheddar. Og følg nøye med, for dette er ikke et filmtriks: Smørbar-a-bim! Ekte ost gjort smørbar!