Reklamefilm Smørbar Camembert «Smørbar-a-bim - Ekte ost gjort smørbar»

Mine damer og herrer! Dette er ikke et filmtriks. Vi vil nå gi dere en mer anvendelig utgave av ekte camembert - ved å smelte den. Smørbar-a-bim! Ekte ost gjort smørbar!