Reklamefilm Norvegia® «Ut av skapet»

Biler og motorsykler skiftes ut gjennom livet, men en ost forblir den samme - Norvegia® !