Ostens Dag 27. oktober 2016

Personlig invitasjon til TINEs arrangement på Hotel Continental.